top of page

ਅਨੁਭਵੀ ਸੋਚ

ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕ ਯਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸੁਧਾਰ  ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

10.png

ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ map  ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ.

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
12.png
Image by Fakurian Design

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗੀ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ।
Image by Toa Heftiba
Untitled design (26).png

ਮਨਮੁਖਤਾ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

bottom of page